• De tuinen van Hoegaarden
  • Terras Kapittelhuys

Geschiedenis

 

Het pleintje, Houtmarkt, naast het gemeenteplein, wordt gedeeltelijk afgesloten door de hoeve 'Arendsnest' (17de-18de eeuw) en het 'Kapittelhuis' (18de eeuw). Het Kapittelhuis was de woonst van de kanunniken verbonden aan de Sint-Gorgoniuskerk. Het Kapittel van Hoegaarden werd door gravin Alpaïdis in het jaar 980 gesticht en hing rechtstreeks af van het Domkapittel van Keulen.

 

kapittelhuis

 

 
Het Kapittel had als hoofdbestaansreden het zingen van het koorofficie, om meer luister bij te brengen in de celebratie van de kerkelijke diensten en voor het afsmeken van Gods bescherming. De plaats van Kanunnik werd zeer begeerd, niet zo zeer voor de geestelijke verplichtingen, maar wel om de rijkelijke vergoedingen op te strijken. De geschiedenis van het Kapittel werd er dan ook snel één van schandelijke toestanden, vechtpartijen, dronkenschap en baldadigheden. In het midden van de 18de eeuw werd het Kapittelhuis en het aanpalende Arendsnest gerestaureerd en kreeg het zijn huidige gedaante. Op het einde van diezelfde eeuw werd het tijdens revolutionaire onlusten verbeurd verklaard en het Kapittel werd bij Frans decreet afgeschaft. Zo kwam het in particuliere handen tot de laatste eigenaar, precies duizend jaar na de stichting van het Kapittel, vermoord werd door zijn tuinman. Sinds 1981 is het huis en het bijhorende park eigendom van de gemeente Hoegaarden.

Samen met restaurant Carrousel wordt door Carine Timmermans ,Johan Christens en Sarah sinds 2006 de brasserie uitgebaat.

De Tuinen van Hoegaarden bieden de bezoeker een prachtige 'groenervaring'. Mensen komen ideeën opdoen voor de eigen tuin of gewoon genieten van het prachtige groen. Informatieve tuinen (o.a. kringlooptuin, schaduwtuin, vaste plantenborder) en 'genotstuinen' (vb. vijvertuin, landelijke tuin, stadstuin) wisselen elkaar af.

JoomSpirit